Dopłaty do kredytów w ramach programu NFOŚiGW - vademecum informacyjne

06.09.2013

Inwestor prywatny decydujący się na zakup domu lub mieszkania energooszczędnego od dewelopera może już dziś starać się o dopłatę do kredytu hipotecznego w ramach programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jak skorzystać z tego prawa?

Kto?

Najważniejszym kryterium uzyskania dopłaty jest to, czy lokum odznacza się odpowiednim standardem energetycznym. W przypadku domów jednorodzinnych stworzone zostały dwie kategorie: domy pasywne o zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania (EUco) na poziomie 15kWh/(m2rok) oraz domy energooszczędne o zapotrzebowaniu na energię na poziomie ? 40kWh/(m2rok).

Gdzie?
Jak na razie taką możliwość oferują trzy banki: Bank Ochrony Środowiska, Bank Polskiej Spółdzielczości, SGB-Bank oraz banki spółdzielcze tych zrzeszeń. Zgodnie z zapowiedzią do końca roku kolejne cztery banki: Getin Noble Bank, Nordea Bank Polska, Deutsche Bank PBC oraz Bank Zachodni WBK poszerzą swoją ofertę o tego typu dopłaty.

Ile?
Fundusz zamierza przeznaczyć na dopłaty 300 mln zł. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od standardu energetycznego, jakim odznacza się lokum. W przypadku jednorodzinnych domów pasywnych dotacja wynosi 50 tys. zł brutto, w przypadku domów energooszczędnych - 30 tys. zł brutto. Na mieszkania przewidziane są nieco mniejsze dopłaty - analogicznie 16 oraz 11 tys. zł brutto.
Kwota dofinansowania obniża się się w przypadku planów wykorzystania części powierzchni domu lub lokalu do prowadzenia działalności gospodarczej (w tym do wynajmu). Lokum nie kwalifikuje się do dofinansowania w sytuacji, gdy działalność taka ma być prowadzona na powierzchni przekraczającej 50 proc. domu lub lokalu.

Na co?

Z kredytu z dotacją mogą zostać sfinansowane koszty budowy lub zakupu domu jednorodzinnego bądź zakupu lokalu mieszkalnego w nowym budynku wielorodzinnym, koszty projektu budowlanego, wykonania weryfikacji projektu budowlanego i potwierdzenia osiągnięcia standardu energetycznego, czyli ogółem - koszty kwalifikowane. Z kredytu takiego nie można pokryć kosztów, związanych z wykończeniem mieszkania lub budynku.

Warunki

Podstawowym warunkiem uzyskania dopłaty jest pozytywne sklasyfikowanie inwestycji pod kątem wymogów energetycznych. Zgodność projektu z parametrami energooszczędności muszą sprawdzić weryfikatorzy - specjaliści z branży audytu energetycznego. Do dyspozycji inwestorów na chwilę obecną pozostaje 37 weryfikatorów, ale już we wrześniu lista ulegnie poszerzeniu o kolejnych kilkudziesięciu ekspertów i będzie uzupełniana sukcesywnie. Na stronie internetowej Związku Banków Polskich (http://zbp.pl) dostępna jest aktualna Lista Weryfikatorów oraz rekomendowany wzór umowy, jaka musi zostać zawarta pomiędzy inwestorem a weryfikatorem. Za wykonanie czynności weryfikacyjnych beneficjent rozlicza się bezpośrednio z weryfikatorem, ale kwota dotacji została skalkulowana w taki sposób, że pokrywa koszty pracy eksperta. Koszt poszczególnych czynności jest szacowany na podstawie indywidualnej umowy między inwestorem a weryfikatorem.

Aby inwestycję można było zakwalifikować do dopłaty, jej ukończenie musi nastąpić w terminie do 3 lat od dnia podpisania umowy kredytu. Dofinansowaniu nie podlegają także przedsięwzięcia zrealizowane przed dniem zawarcia umowy o kredyt objęty dotacją. Podobnie w przypadku domów lub mieszkań od dewelopera - o dofinansowanie można ubiegać się do chwili sporządzenia aktu notarialnego dla nowego lokum.

Dokumenty

By rozpocząć proces ubiegania się o dofinansowanie należy złożyć w banku Wniosek o Kredyt wraz z Wnioskiem o Dotację, na formularzach i zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi obowiązującymi w danym banku. Poza wnioskami konieczne jest złożenie następujących dokumentów:

•    w przypadku budowy domu jednorodzinnego:
- projekt budowlany wraz z charakterystyką energetyczną budynku podpisaną przez projektanta budynku;
- lista sprawdzająca wypełniona przez weryfikatora, potwierdzająca spełnienie przez projekt budowlany wszelkich wymagań;
-  kopia prawomocnego pozwolenia na budowę;
- dokumenty, z których wynika prawo do dysponowania nieruchomością, na której będzie budowany budynek mieszkalny;

•    w przypadku zakupu nowego domu jednorodzinnego lub zakupu lokalu mieszkalnego w nowym budynku wielorodzinnym:
- charakterystyka energetyczna budynku stworzona na podstawie rozporządzenia, podpisana przez projektanta budynku;
- lista sprawdzająca wypełniona przez weryfikatora, potwierdzająca spełnienie przez projekt budowlany wszelkich wymagań;
-  kopia prawomocnego pozwolenia na budowę;
- dokumenty, z których wynika uprawnienie Kredytobiorcy do przeniesienia przez dewelopera na jego rzecz praw.

Weryfikacja

Po pozytywnej ocenie złożonych wniosków i zweryfikowaniu dokumentów, bank podejmuje decyzję o przyznaniu Kredytu z Dotacją, a następnie zawiera z Kredytobiorcą stosowną umowę. Kredyt z Dotacją wypłacany jest przez bank bezgotówkowo – w postaci zleceń płatniczych dotyczących inwestycji bezpośrednio na konto dewelopera, zgodnie z harmonogramem określonym w zawartej z nim umowie bądź z wykonawcą/dostawcą, zgodnie z wystawionymi fakturami, dokumentującymi poniesienie wymienionych wyżej kosztów.

Warunkiem uzyskania dopłaty jest jedynie to, aby budynek spełniał kryteria energooszczędności, które są określone w programie priorytetowym NFOŚiGW. Firma Wawel Service posiada w swojej ofercie takie domy i mieszkania. Zapoznaj się z ofertą!

Zobacz również

Latem, praktycznie co weekend, deweloperzy w całej Polsce zapraszają przyszłych nabywców na dni otwarte inwestycji. Czym jest taka impreza, czego możn...
21.08.2013

Masz pytania?

Zadzwoń, napisz.

Godziny otwarcia
pon - pt: 09:00 - 18:00

T: (12) 376-72-48
E: sprzedaz@taniemieszkania.pl


Biuro sprzedaży
Wawel Service
Plac Na Groblach 21
31-101 Kraków

Napisz do nas, odpowiemy
x