Program Mieszkanie dla Młodych

24.06.2015

Program Mieszkanie dla Młodych

Mieszkanie dla Młodych, zwane także MDM, to państwowy program dopłat do kredytów hipotecznych na pierwsze mieszkanie dla młodych małżeństw, osób samotnie wychowujących dzieci oraz singli. Wraz z początkiem nowego roku marzący o swoim pierwszym mieszkaniu uzyskali możliwość ubiegania się o kredyt z dopłatą.

WYBRANE INWESTYCJE WAWEL SERVICE objęte są programem MIESZKANIE DLA MŁODYCH! Zapytaj naszego doradcę, jak skorzystać z programu i uzyskać dopłatę!

Informacji udziela:
Dorota Krajewska-Ptak
Doradca Kredytowy

tel: +48 606 736 563
e-mail:
kredyty@wawelservice.pl

Rodzina – nadal na swoim
Program Mieszkanie dla Młodych przeznaczony jest dla osób nabywających swoje pierwsze mieszkanie. Dofinansowaniem objęte zostaną mieszkania z rynku pierwotnego - nowo wybudowane, np. przez spółdzielnie mieszkaniową czy dewelopera. Dopłatą zostanie objęty zakup lokalu mieszkalne do 75 m2 lub domu jednorodzinnego do 100 m2, albo odpowiednio do 85m2 i 110 m2 - jeżeli nabywca wychowuje min. 3 dzieci. Dopłata odnosi się do 50 m2 mieszkania (nie więcej niż powierzchnia kupowanego lokum).

Program nie obejmuje wsparcia finansowego dla osób chcących zakupić mieszkanie z rynku wtórnego lub planujących budowę domu.

Komu i ile?
Przepisy Ustawy w sposób szczegółowy określają beneficjentów programu „Mieszkanie dla młodych”. Według założeń programu będą mogły skorzystać osoby do 35 roku życia. W przypadku, gdy nabywcą jest małżeństwo powyższy warunek dotyczy młodszego małżonka.

Beneficjenci otrzymają jednorazową dopłatę do kredytu (w wysokości 10 proc.), liczoną według wartości odtworzeniowej metra kwadratowego mieszkania, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. W przypadku posiadania co najmniej jednego dziecka jest to już 15% ceny nieruchomości. Na dodatkowe 5% mogą liczyć osoby, którym w przeciągu 5 lat od zakupu urodzi się trzecie bądź kolejne dziecko. Warunki te dotyczą również rodziców dzieci przysposabianych.

Cena mieszkania nie może przekroczyć wskaźnika określonego dla danej lokalizacji:
Kraków - 4894.45
Gminy przylegające do Krakowa - 4568.03
Pozostałe - 4241.60

Warszawa - 5864.65
Gminy przylegające do Warszawy - 4404.84
Pozostałe - 3670.70

Dopłata liczona jest w odniesieniu do średniego wskaźnika określonego dla danej lokalizacji.

Jakie inne warunki?
Kredyt w ramach programu musi być zaciągnięty na co najmniej 50% ceny mieszkania, na co najmniej 15 lat.  Należy zaznaczyć, że niezależnie czy nabywcą jest osoba samotna czy małżeństwo - nabywca lokalu mieszkalnego, który ubiega się o dofinansowanie, nie może być:
a)    właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego;
b)   osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny;
c)   właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

Zgodnie z ustawą, w przypadku, gdy nabywca mieszkania w okresie do 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu własności:
a)    zbędzie prawa własności lub współwłasności tego lokalu mieszkalnego;
b)    wynajmie lub użyczy lokal innej osobie;
c)    zmieni sposób użytkowania lokalu w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych;
d)   uzyska prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku;
- musi zwrócić część finansowego udzielonego wsparcia do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej „iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60”.

Jeżeli wynajmujemy już mieszkanie od dewelopera, a chcielibyśmy nabyć je w ramach MDM, musimy przedstawić w banku umowę najmu zawartą z firmą, która wybudowała ten lokal mieszkalny w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Co więcej, wnioskując o dopłatę do kredytu hipotecznego można posiłkować się wsparciem rodziny. Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 3 „jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca lokalu mieszkalnego, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, 1385 i 1529), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy lokalu mieszkalnego.”

Kiedy i jak dużo?
Program Mieszkanie dla Młodych wszedł w życie w styczniu 2014 r. Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane do końca września 2018 roku, a kredytów na razie udziela 11 banków. Rządowe wsparcie będzie kosztowało budżet państwa 3,2 mld zł. Już w pierwszym roku funkcjonowania programu na ten cel zostanie przeznaczone 600 mln zł. 

Szacowana liczba młodych osób, które otrzymają wsparcie finansowe przy kupnie swojego mieszkania to około 115 tysięcy osób.

WYBRANE INWESTYCJE WAWEL SERVICE objęte są programem MIESZKANIE DLA MŁODYCH! Zapytaj naszego doradcę, jak skorzystać z programu i uzyskać dopłatę!

Informacji udziela:
Dorota Krajewska-Ptak

Doradca Kredytowy
tel: +48 606 736 563
e-mail:
kredyty@wawelservice.pl

 

* program nie dotyczy inwestycji realizowanych w Warszawie

Zobacz również

„Zamień stare na nowe”- innowacyjny program zamiany nieruchomości, skierowany do osób pragnących sfinansować zakup mieszkania lub domu w wybranej inwe...
24.06.2015

Masz pytania?

Zadzwoń, napisz.

Godziny otwarcia
pon - pt: 09:00 - 18:00

T: (12) 376-72-48
E: sprzedaz@taniemieszkania.pl


Biuro sprzedaży
Wawel Service
Plac Na Groblach 21
31-101 Kraków

Napisz do nas, odpowiemy
x