Metody finansowania zakupu

Finansowanie

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie, jakie zaciągamy na długi okres czasu. Ważne jest, aby zwrócić uwagę na wiele czynników, które wpływają na kredyt i powodują, że będzie on najlepiej dostosowany do konkretnych potrzeb i oczekiwań. W kilku prostych punktach przybliżamy jakie ewentualne koszty oraz na jakie formalności musimy się przygotować przystępując do procesu kredytowego i kupując mieszkanie:
  • Wycena nieruchomości - bank musi oszacować rynkową wartość nieruchomości, aby móc wyznaczyć wskaźnik LTV (stosunek kwoty kredytu do wartości rynkowej nieruchomości). Część banków pobiera tę opłatę na etapie wnioskowania o kredyt i jest ona bezzwrotna, inne dopiero w momencie podpisania przez klienta umowy kredytowej. Jeżeli klient nie zdecyduje się na ofertę tego banku, to jej nie płaci. Sama analiza i wydanie decyzji odbywa się bezkosztowo.
  • Prowizja za udzielenie kredytu - w zależności od oferty banku może być ona skredytowana (wówczas klient płaci większą ratę kredytową), lub też klient może zapłacić ją z własnych środków.
  • Ubezpieczenia na życie/ na wypadek utraty pracy / pobytu w szpitalu / inwalidztwa - banki w swoich ofertach posiadają możliwość wykupienia takich ubezpieczeń. Niektóre z nich są na cały okres kredytowania inne na 3, 4, 5 pierwszych lat kredytowania. Później polisa wygasa i klient może ją wydłużyć na kolejny okres, ale zwykle nie jest do tego zobligowany. Takie polisy są zwykle kosztem, jaki klient ponosi comiesięcznie do raty kredytowej.
  • Zapłata transz - forma zapłaty środków do dewelopera. Zgodnie z harmonogramem i wysokością transz zawartych w umowie deweloperskie/przedwstępnej pomiędzy klientem, a deweloperem. Każdorazowa wypłata środków na rachunek dewelopera z kredytu wiąże się ze zleceniem przez Bank kontroli budowanej inwestycji. Bank weryfikuje czy postęp prac jest zgodny z harmonogramem prac jaki zawarł deweloper w prospekcie informacyjnym. Klient ponosi ten koszt już z własnych środków.
  • Oprocentowanie kredytu - koszt jaki wpływa na comiesięczna ratę kredytową i koszt odsetek jakie zapłacimy do banku za cały okres kredytowania. Składa się ono z marży - jej wysokość uzależniona jest od aktualnej oferty banku i WIBORU - stawki referencyjnej. Może to być WIBOR3M - 3-miesięczny lub WIBOR6M - 6-miesięczny. Są to najczęściej spotykane wartości. Suma obu wartości marży i WIBOR-u daje nam oprocentowanie kredytu hipotecznego.
  • Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych - nieruchomość, która jest skredytowana należy ubezpieczyć. Takie ubezpieczenie jest drugim po wpisie hipoteki zabezpieczeniem kredytu hipotecznego dla banku. Polisę można wykupić bezpośrednio w banku lub dostarczyć do banku zakupioną na rynku, ważne by sprawdzić czy Towarzystwo Ubezpieczeniowe akceptowane jest przez bank, w którym mamy kredyt.
  • Dodatkowe koszty przy wcześniejszej spłacie kredytu - część banków pobiera w pierwszych trzech latach opłatę za nadpłatę lub wcześniejsza całkowitą spłatę kredytu, są to zwykle koszty rzędu kilku procent od kwoty nadpłacanej lub kwoty całkowitej spłaty, ale są i takie banki, które tej opłaty nie mają.
  • Taksa notarialna - opłata, którą ponosimy za sporządzenie umowy kupna- sprzedaży przez notariusza. Jej wielkość określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Kwota jest uzależniona od wartości nieruchomości.
  • Odpis aktu notarialnego – z reguły nie jest to zbyt wysoki wydatek, jednak koszty są tu ustalane przez notariuszy w sposób indywidualny. Najczęściej potrzebujemy 1 lub 2 odpisy aktu notarialnego (na potrzeby własne oraz dla banku). Cena odpisu jest ustalana od każdej strony i wynosi od 6 do 20 zł/strona.
  • Wpis prawa własności w księgę wieczystą – jest to opłata o charakterze stałym. Jej wysokość wynosi 200 zł i nie zmienia się względem wartości nieruchomości.

Masz pytania?

Zadzwoń, napisz.

Godziny otwarcia
pon - pt: 09:00 - 18:00

T: (12) 376-72-48
E: 


Biuro sprzedaży
Wawel Service
Plac Na Groblach 21
31-101 Kraków

Napisz do nas, odpowiemy
x